Olie og gas

Miljøkravene til olie- og gasudvindingssteder er meget høje, hvilket kræver en stærk og pålidelig strømforsyning til udstyr og tunge processer.

Generatorsæt er vigtige for kraftværksfaciliteter og den krævede strøm til produktion og drift samt levering af backup-strøm i tilfælde af afbrydelse af strømforsyningen og undgår dermed betydelige økonomiske tab.

MAMO vedtager udstyr designet til barske omgivelser for at imødegå arbejdsmiljøet, der skal tage højde for temperatur, fugtighed, højde og andre forhold.

Mamo power kan hjælpe dig med at identificere det mest egnede generatorsæt til dig og arbejde sammen med dig om at opbygge en tilpasset strømløsning til din olie- og gasinstallation, som skal være robust, pålidelig og fungere til de bedste driftsomkostninger.